consell

Una entitat per controlar i garantir la qualitat del nostre pa

El Consell Regulador de la IGP Pa de Pagès Català té la finalitat de vetllar pel compliment del nostre Reglament i treballar per la promoció d’un producte diferenciat per la seva elevada qualitat.

El Consell Regulador de la IGP Pa de Pagès Català és l’Organisme Oficial creat per a controlar i garantir l’origen i l’elaboració així com la defensa i la promoció del Pa de Pagès Català, i tot això d’acord amb el seu reglament (Ordre Ministerial del 19-02.12. B.O.E. 22.02.12. Reglament 2081/92 del Consell U.E.).

És un òrgan administratiu col·legiat constituït democràticament per representants de les fleques inscrites a la IGP Pa de Pagès Català.

El Consell Regulador certifica que el pa comercialitzat amb la IGP (Indicació Geogràfica Protegida) Pa de Pagès Català ha estat:

– Elaborat a la zona geogràfica que abasta la IGP (Catalunya).

– Elaborat segons la seva normativa.

– Controlat segons els seus paràmetres de qualitat.

El Consell Regulador està regit per una Comissió Rectora, escollida democràticament entre els flequers inscrits en la IGP, i que està formada per 10 vocals. Aquests vocals trien el president i el vice-president del Consell Regulador.

A més, la Comissió Rectora compta amb dos representats del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i un secretari tècnic.