consell

 

Una IGP és la màxima garantia de qualitat

El 24 de juliol de 2009, la Federació Catalana d’Associacions de Gremis de Flequers va sol·licitar la inscripció de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Pa de Pagès Català davant el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. La iniciativa de la Federació, que aplega a les fleques artesanes del país, era preservar la qualitat i característiques del pa més tradicional de Catalunya.

El 18 d’octubre de 2010, es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i el 8 de novembre al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), l’anunci pel qual es va donar publicitat a la sol·licitud de registre de la Indicació Geogràfica Protegida Pa de Pagès Català al Registre Comunitari de Denominacions d’Origen Protegides (DOP) i d’Indicacions Geogràfiques Protegides.

Juntament amb l’anunci es va publicar el Document Únic, que resumeix els principals elements del Plec de Condicions de la nostra IGP, i es va donar un termini de dos mesos a partir de la data de publicació al DOGC i al BOE, perquè qualsevol persona que considerés afectats els seus legítims drets o interessos pogués presentar les al·legacions que estimés convenients al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

Transcorregut aquest termini, es va publicar al DOGC i el BOE la decisió favorable del Conseller per tal de sol·licitar a la Comissió Europea la seva inscripció en el registre comunitari de DOP i IGP (DOGC núm. 5853, de 06.04.2011).

Seguidament es va enviat el 15 de juny de 2011 aquesta Resolució a la Comissió Europea juntament amb la resta de la documentació requerida pel Reglament (CE) 510/2006, per tal que la Comissió tramités la seva inscripció al Registre Comunitari de Denominacions d’Origen Protegides i d’Indicacions Geogràfiques Protegides.

El febrer de 2012, la IGP Pa de Pagès Català va quedar registrada per la Comissió Europea.

La Indicació Geogràfica Protegida correspon al nom d’un producte originari d’una zona geogràfica determinada. La qualitat, reputació o altra característica del producte pot atribuir-se a aquesta zona geogràfica delimitada on es realitza la producció i/o transformació i/o elaboració. En el nostre cas, la IGP Pa de Pagès Català reconec les característiques artesanes i tradicionals d’un pa que té una llarga història al nostre país i que es relaciona íntimament amb una de les més famoses aportacions de les costums culinàries catalanes: el pa amb tomàquet. La IGP garanteix la qualitat i característiques artesanes d’aquest pa a tot l’àmbit de Catalunya.